top of page

Despre noi

Ce este Kent Resilience Forum? 

Kent Resilience Forum (KRF) este un parteneriat de organizații și agenții care lucrează împreună pentru a îmbunătăți rezistența Kent și Medway și pentru a  să asigure un răspuns coordonat la situațiile de urgență care ar putea avea un impact semnificativ asupra comunităților.

 

KRF este unul dintre cele 42 de forumuri locale de reziliență (LRF) din Anglia create ca răspuns la Legea privind situațiile civile (CCA) din 2004.  CCA a stabilit un nou cadru legislativ pentru protecția civilă în cazul unor situații de urgență în Regatul Unit.

 

LRF-uri  sunt aliniate cu zonele de poliție locală, cu agențiile membre care lucrează împreună pentru a se asigura că, dacă și când apare o urgență, acestea  sunt pregătiți să răspundă la aceasta împreună și să minimizeze orice impact.

 

LRF-urile nu sunt entități juridice de sine stătătoare, ci un parteneriat al agențiilor membre, inclusiv cele definite de Legea privind situațiile civile (CCA) 2004 de către „categorii” de răspuns:

Răspunsurile de categoria 1 sunt organizații care sunt  direct implicat în răspunsul la o urgență. Acestea includ serviciile de urgență din Kent (poliția Kent, serviciul de pompieri și salvare Kent, serviciul de ambulanță de pe Coasta de Sud-Est, agenția de pază maritimă și de coastă), autoritățile locale, aspectele de îngrijire primară ale NHS și altele. Acești interventori sunt supuși unui număr de obligații de protecție civilă.

Răspunsurile de categoria 2 sunt aceia care au un rol de jucat în răspuns, dar sunt mai puțin implicați direct. Aceasta include organizații precum companiile de utilități, infrastructura (de exemplu, Network Rail) și altele. Legea nu impune astfel de îndatoriri stricte acestor respondenți, dar impune ca aceștia să împărtășească informații adecvate pentru gestionarea situațiilor de urgență și să coopereze pe deplin cu Forumul local de reziliență.

KRF include, de asemenea, membri care nu sunt clasificați conform Legii, dar au un rol important în răspunsul la situații de urgență, în special sectorul militar și voluntar.  

O listă completă a membrilor KRF este disponibilă în  „Constituția KRF”

Ce face KRF?

KRF sprijină principiile „Programului comun de interoperabilitate a serviciilor de urgență” (JESIP). Acest program este conceput pentru a se asigura că serviciile de urgență (precum și alți parteneri) funcționează cu principii și terminologie comune.

Acest lucru ne asigură că atunci când răspundem la incidente, putem lucra împreună fără probleme.

Obiectivele KRF includ:  

Cooperând pentru a ne asigura că  plan  pentru, și  răspunde  la,  urgente  cât mai eficient posibil.

Partajarea informațiilor  pentru a se ajuta reciproc în planificarea și răspunsul la situații de urgență.

Lucrând împreună pentru  evalua riscurile  în tot județul și dezvoltarea Registrului de risc comunitar al Kent  

Planificarea pentru a ne asigura că putem continua operarea în timpul oricărei întreruperi (managementul continuității afacerii).

 

Furnizarea  informare și îndrumare  publicului (avertizare și informare) înainte, în timpul și după situații de urgență, astfel încât să fie cel mai bine plasat pentru a se ajuta pe ei înșiși și pe noi în gestionarea situației de urgență.  

bottom of page